Đăng Kí + Gia Hạn VIP


Từ 21/7/2018 chỉ chấp nhận đăng kí và gia hạn VIP bằng thẻ VIETTEL.
1. ĐĂNG KÍ VÀ GIA HẠN VIP CHỈ MỘT LINK DUY NHẤT:

Click vào đây để đăng ký hoặc gia hạn VIP


Hướng dẫn lấy MÃ MÁY: tải hack về mở lên sẽ có Mã Máy