Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn Login 1 nick / nhiều máy không bị diss

=> Hướng dẫn chơi nhiều nick Audition / 1 máyHướng dẫn tải - cài đặt và sử dụng PVModz 
https://www.youtube.com/watch?v=-rdbyHY1eDk&feature=youtu.be

Hướng dẫn sử dụng chức năng hack diss
https://www.youtube.com/watch?v=YcGRuSm14-M&feature=youtu.be

Hướng dẫn PVModz tặng quà bằng thẻ giảm giá
https://www.youtube.com/watch?v=DLYDAw0uH2M&feature=youtu.be

Hướng dẫn Auto Up tim 40 tim / 1 ván PVModz (acc Cầm key)
https://www.youtube.com/watch?v=fc-VsZEZXGo&feature=youtu.be

Hướng dẫn Auto Up tim 40 tim / 1 ván PVModz (acc KHÔNG Cầm key)
https://www.youtube.com/watch?v=4H8EVuoBwis&feature=youtu.be

Hướng dẫn treo Auto khu vườn tình yêu PVModz
https://www.youtube.com/watch?v=BhZOUelKe2E&feature=youtu.be

Hướng dẫn Auto up sự kiện - make up - fam PVModz
https://www.youtube.com/watch?v=YgnpsGlIgwY&feature=youtu.be

Hướng dẫn Auto Up LV (hack exp - hút exp)
https://www.youtube.com/watch?v=gBKJQfbAV8k&feature=youtu.be

Hướng dẫn bug màu da PVModz
https://www.youtube.com/watch?v=ru_QCGRGL_Y&feature=youtu.be