Đăng kí Bug Đổi Nhẫn

Thông tin cần xem: 

- PVModz Bug Nhẫn đăng kí VIP riêng không liên quan gì đến PVModz 
- Khi đăng kí VIP Bug Nhẫn 50.000 VNĐ sẽ được thoải mái Bug nhẫn mình thích trong 3 ngày

- Nhẫn được Bug Đổi là nhẫn vĩnh viễn - Tắt hack đi không bị mất

Lưu ý: Chỉ nên Bug đổi các nhẫn có trong SHOPcác nhẫn Event, không nên Đổi nhẫn Ẩn không có trong game sẽ bị tố cáo !

- Thời gian từ đổi nhẫn từ 2p-10p hên xui và tùy loại nhẫn !
- Sau 10p mà đổi nhẫn không được thì nên chuyển sang mã nhẫn khác hoặc chờ lúc khác bug lại ! (có thể au đang ko bị lag nhẫn nên sẽ không bug được chờ lúc khác bug lại)

- Các bạn tranh thủ Đổi nhẫn nhé, có thể hết ver này sẽ không còn đổi được nữa !

Link đăng kí Bug Đổi nhẫnCLICK ĐỂ ĐĂNG KÍ   

                           (ĐÃ UPDATE VERSION 5.40 25/11/2022)
Link Tải PV Bug nhẫn: CLICK ĐỂ TẢI
 (pass: pvmodz)Danh sách mã số nhẫn đã kèm trong link tải PV Bug Nhẫn

Phần mềm hỗ trợ vá lỗi VC2015: CLICK ĐỂ TẢI


Video hướng dẫn cụ thể: